ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ

Έχετε Απορία;
Πάρτε τηλέφωνο σήμερα!

210 88 41 650

 

 

 

Ενδεικτικές τιμές ασφάλισης κατοικίας

ΕΝΥΠΟΘΗΚΟ

ΕΤΗΣΙΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ

100.000 €

100 €

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ (ΟΙΚΟΣΚΕΥΗΣ - ΚΛΟΠΗΣ - ΠΥΡΟΣ)

α) Ασφαλίστε την κύρια κατοικία σας για 30.000€
Αξία περιεχομένου & ζημιές κλεπτού έως 1500€ στην οικοδομή μόνο με 40€ ετησίως

β) Και την εξοχική σας κατοικία για 15.000€
Αξία περιεχομένου περιεχομένου μόνο με 60€ ετησίως

 

 

© 2015 - 2019 insurancebazaar.gr