ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ

Έχετε Απορία;
Πάρτε τηλέφωνο σήμερα!

210 88 41 650

 

 

Tιμές ασφάλισης ΦΟΡΤΗΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (Φ.Ι.Χ.)

HP

3ΜΗΝΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ

6ΜΗΝΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ

0-10

61

109

11-15

61

139

16-20

68

125

21-30

68

125

 


Tιμές ασφάλισης ΦΟΡΤΗΓΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ (Φ.Δ.Χ.)

HP

3ΜΗΝΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ

6ΜΗΝΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ

10-15

108 €

210 €

16-20

126 €

245 €

21-30

146 €

284 €

31-40

163 €

316 €

41-80

179 €

348 €

 

© 2015 - 2019 insurancebazaar.gr