ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ

Έχετε Απορία;
Πάρτε τηλέφωνο σήμερα!

210 88 41 650

 

 

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

- Αποζημίωση από ανασφάλιστο όχημα

Σε περίπτωση που υπαίτιος για την πρόκληση ατυχήματος είναι ο οδηγός ανασφάλιστου οχήματος, τότε το πρόσωπο που υπέστη ζημία δικαιούται να ζητήσει την πλήρη αποκατάσταση της ζημίας του από το Επικουρικό Κεφάλαιο, το οποίο έχει συσταθεί, μεταξύ άλλων, και για την εξυπηρέτηση του σκοπού αυτού. Μετά την καταβολή της αποζημίωσης του ζημιωθέντα, το Επικουρικό Κεφάλαιο δικαιούται να στραφεί κατά του ιδιοκτήτη, κατόχου και οδηγού του ανασφάλιστου οχήματος και να αναζητήσει ό,τι κατέβαλε στο ζημιωθέντα.
Μπορείτε παράλληλα να αποζημιωθείτε από την ασφαλιστική σας εταιρία, εφόσον έχετε επιλέξει, επιπλέον της υποχρεωτικής ασφάλισης αστικής ευθύνης, και την κάλυψη «Υλικών Ζημιών από ανασφάλιστο αυτοκίνητο» και συντρέχουν οι προϋποθέσεις της κάλυψης αυτής.

 

- Γνώμονας το συμφέρον του πελάτη

Η υπόσχεση μας. Συγκρίνουμε αντικειμενικά παρέχοντας πλήρη ενημέρωση και διαφάνεια. Οι τιμές που συγκρίνουμε στο Insurance Bazaar είναι έγκυρες και δεσμευτικές. Διαπραγματευόμαστε ειδικές εκπτώσεις και προνόμια για τους πελάτες μας, ώστε να σας εξασφαλίσουμε τα χαμηλότερα ασφάλιστρα. Οι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι σας εξυπηρετούν με μοναδικό γνώμονα το δικό σας συμφέρον. Σας ενημερώνουν πάντα για όλες σας τις επιλογές καθαρά και αντικειμενικά ώστε να μπορέσετε να συγκρίνετε και να κερδίσετε. Είμαστε οι ασφαλιστικοί σας σύμβουλοι για να σας υποστηρίξουμε και να είμαστε δίπλα σας στην επέλευση του κινδύνου. Η δύναμη της Insurance Bazaar απορρέει από εσάς.
Ασφάλειες Αυτοκινήτων Τιμές από €130 έως 6 άτοκες δόσεις Πίνακας χαμηλότερων τιμών, όσο πιο αναλυτικός γίνεται (κατά κατηγορία, ηλικία, περιοχή, κεκ.....)Εάν είναι δυνατόν και τι ποσό κερδίζει ο χρήστης (σε σχέση με άλλο προμηθευτή) αγοράζοντας την ασφάλεια του από το Insurance Bazaar.gr
 

- Ασφάλιση αυτοκινήτου από κακόβουλες βλάβες

Ασφάλιση Αυτοκινήτου από Κακόβουλες Ενέργειες Κακόβουλες ενέργειες θεωρούνται οι πράξεις που γίνονται από κάποιο τρίτο πρόσωπο με σκοπό το βανδαλισμό ή τη δολιοφθορά. Εξαιρούνται κατά κανόνα οι ζημιές που προέρχονται από τρομοκρατικές ενέργειες. Δεν καλύπτονται ζημιές που λαμβάνουν χώρα κατά τη διάρκεια απεργιών, οχλαγωγιών και εν γένει πολιτικών ταραχών.
Οι τρομοκρατικές ενέργειες αποτελούν ουσιαστικά ειδική περίπτωση κακόβουλων ενεργειών, οι οποίες λόγω της σημαντικότητας των συνεπειών που μπορούν να επιφέρουν, καλύπτονται ασφαλιστικά σε διεθνές επίπεδο, με ξεχωριστή συνήθως ειδική ασφάλιση. Οι πράξεις κατά τη διάρκεια στάσεων, απεργιών, οχλαγωγιών και εν γένει πολιτικών ταραχών αποτελούν, επίσης, μορφή κακόβουλων ενεργειών, τις οποίες πολλές ασφαλιστικές εταιρίες καλύπτουν με ξεχωριστή ασφαλιστική κάλυψη.

 

- Διαμόρφωση τιμής στην ασφάλεια αυτοκινήτου

Ασφάλειες αυτοκινήτων, τιμές και παράγοντες που τις επηρεάζουν Η χρήση του οχήματος παίζει μεγάλο ρόλο. Διαφορετική τιμολόγηση ισχύει για τα επιβατικά, οχήματα δημοσίας χρήσεως, φορτηγά και τα δίκυκλα, δεδομένου της διαφορετικότητας της ζημιάς που μπορούν να προκαλέσουν λόγω της χρήσης τους.
Η ιπποδύναμη αποτελεί καθοριστικό παράγοντα στην τιμή της ασφάλειας. Πολλές ασφαλιστικές εταιρείες δεν ασφαλίζουν ή επιβαρύνουν τα ασφάλιστρα για οχήματα τύπου GT, RALY, TURBO.
Αν ζείτε σε πόλη ή κέντρο, το ρίσκο θεωρείται μεγαλύτερο γιατί, όσο αυξάνεται ο αριθμός των κυκλοφορούντων αυτοκινήτων, τόσο συχνότερες γίνονται οι ζημιές. Οι πόλεις επίσης έχουν μεγαλύτερα ποσοστά εγκληματικότητας, έτσι συσκευές όπως συναγερμοί, immobilizer και συσκευές ανίχνευσης και εντοπισμού οχημάτων μπορούν να βοηθήσουν ώστε να μειωθούν οι τιμές στις ασφάλειες αυτοκινήτων.
Η ασφαλιζόμενη αξία του οχήματος είναι σημαντική καθώς προσδιορίζει το μέγεθος των ασφαλίστρων σε πολλές περιπτώσεις προαιρετικών καλύψεων όπως η πυρκαγιά η κλοπή η κάλυψη των ιδίων ζημιών .Θα πρέπει να φροντίσετε να αναπροσαρμόζεται κάθε χρόνο το ποσό της τρέχουσας εμπορικής αξίας του οχήματός σας. Έτσι, πληρώνετε ασφάλιστρο για το ποσό που πραγματικά αντιστοιχεί στην αξία του και είστε σε κάθε περίπτωση σίγουροι ότι θα πληρωθείτε στο ακέραιο σε περίπτωση ζημιάς.
Εάν είστε νέος οδηγός ή κάτω των 23 ετών ή και τα δύο, θεωρείστε οδηγός υψηλού ρίσκου από τις ασφαλιστικές εταιρίες και επομένως θα πληρώσετε περισσότερα από άλλους οδηγούς για την ίδια κάλυψη (επασφάλιστρο). Όσο πιο νέος και άπειρος είστε, τόσο περισσότερα θα πρέπει να υπολογίζετε ότι θα πληρώσετε.
H προσθήκη ρυμουλκούμενου οχήματος επιβαρύνει το ασφάλιστρο δεδομένου του κινδύνου που μπορεί να προκληθεί από αυτό σε τρίτους .
Κάποιες ασφαλιστικές εταιρείες παρέχουν έκπτωση στην αγορά ετήσιου συμβολαίου σε σχέση με το εξαμηνιαίο καθώς αυτό μειώνει τα διαχειριστικά τους έξοδα.
Όσο υψηλότερο είναι το ποσό της απαλλαγής, τόσο χαμηλότερη είναι η τιμή της ασφάλειας αυτοκινήτου. Ωστόσο υπάρχει ένα όριο πάνω από το οποίο, η αύξηση της απαλλαγής δεν επηρεάζει το ύψος των ασφάλιστρων.
Όσο λιγότερα κοστίζετε στην ασφαλιστική σας εταιρία, τόσο λιγότερα σας χρεώνουν. Οι περισσότερες ασφαλιστικές εταιρίες προσφέρουν έκπτωση για κάθε χρόνο που δεν προκαλέσατε ζημιά συνήθως για διάστημα πέντε ετών. Άλλος ένας σημαντικός παράγοντας που καθορίζει τις τιμές στις ασφάλισης των αυτοκινήτων είναι το επάγγελμα. Ένας καθηγητής συνήθως απολαμβάνει χαμηλότερες τιμές από έναν οδηγό ταξί. Οι ασφαλιστικές βασίζονται σε στατιστικές που δείχνουν την αξιοπιστία των οδηγών. Οι δημόσιοι υπάλληλοι, απολαμβάνουν εκπτώσεις έως και 30% από κάποιες εταιρίες, καθώς θεωρείται ότι ο τρόπος που διάγουν το βίο τους και συνεπώς οδηγούν, είναι πιο συντηρητικός και αρκετά ασφαλής.
Oι τιμές ασφάλισης αυτοκινήτων, επηρεάζονται και από τις συνθήκες που επικρατούν στην ασφαλιστική αγορά
Η αύξηση από την πολιτεία των ορίων της αστικής ευθύνης έναντι τρίτων (υποχρεωτική κάλυψη), η αύξηση των αποθεματικών για κάθε ασφαλιστική εταιρεία σύμφωνα με την εναρμόνιση στις κοινοτικές οδηγίες της Ε.Ε., η επιβολή από την πολιτεία ειδικών φόρων είναι βασικοί παράγοντας αύξησης του κόστους της ασφάλισης .Επιπλέον υπάρχουν διάφορες προκλήσεις που αντιμετωπίζει η ασφαλιστική αγορά και δυστυχώς αυτές μπορούν να αυξήσουν τα ασφάλιστρα καθώς συχνά το βάρος πέφτει στον πελάτη.
Το συνεχώς αυξανόμενο κόστος των νομικών διαδικασιών είναι ένα τέτοιο πρόβλημα. Τώρα πια όλο και περισσότερος κόσμος αξιώνει αποζημίωση για τραυματισμούς και τα ποσά που δίνονται ως αποζημίωση είναι όλο και μεγαλύτερα. Απλά και μόνο αγοράζοντας ασφάλεια αυτοκινήτου βοηθάτε τον περιορισμό των ασφάλιστρων.
Τελευταίες έρευνες έδειξαν ότι περίπου 1 στα 6 αυτοκίνητα στην Ελλάδα είναι ανασφάλιστα αλλά αν εμπλακείτε σε ατύχημα με ανασφάλιστο αυτοκίνητο η ασφαλιστική σας εταιρία θα επωμιστεί το κόστος της διαχείρισης της ζημιάς σας. Αυτή η κατάσταση αυξάνει τις τιμές και δημιουργεί ένα φαύλο κύκλο: καθώς οι τιμές ανεβαίνουν, πολλοί αποφεύγουν να αγοράσουν ασφάλεια που σημαίνει επιπρόσθετο κόστος για τις εταιρίες και αυξημένα ασφάλιστρα και ούτω καθεξής.

 

- Ειδικές εκπτώσεις

Η ασφαλιστική αγορά ανταποκρινόμενη στις τρέχουσες ανάγκες του ασφαλισμένου αλλά και για την επιβράβευση του έχει διαμορφώσει ειδικές κατηγορίες εκπτώσεων ή εκπτώσεις ειδικών συνθηκών.
Επιβράβευση Ομαδικής Ασφάλισης: Σε κάποιες εταιρείες, οι ασφαλισμένοι που έχουν πάνω από δύο και σε άλλες περιπτώσεις πάνω από τρία οχήματα ασφαλισμένα στην ίδια εταιρεία δικαιούνται έκπτωση στα ασφαλιστήρια συμβόλαια των αυτοκινήτων τους. Επιπλέον σε κάποιες εταιρείες, παρέχονται εκπτώσεις και σε παντρεμένα ζευγάρια όταν και οι δύο σύζυγοι είναι ασφαλισμένοι ταυτόχρονα στην ίδια εταιρεία.
Έκπτωση των Νέων Οχημάτων και Συνετών Ασφαλισμένων:Σε ορισμένες εταιρείες παρέχεται έκπτωση σε όλα τα οχήματα με ημερομηνία έκδοσης άδειας κυκλοφορίας μικρότερης των τριών ετών η του ενός έτους ανάλογα με την πολιτική της κάθε εταιρείας. Παρέχεται επιπλέον έκπτωση σε ασφαλισμένους που στα τρία η πέντε προηγούμενα χρόνια συνεχούς ασφάλισης δεν έχουν προκαλέσει ατύχημα.
Έκπτωση σε πολυκλαδικούς Ασφαλισμένους:Σε ορισμένες εταιρείες παρέχεται έκπτωση λόγω ύπαρξης και ασφαλιστηρίου κατοικίας ή περιουσίας γενικώς στην ίδια εταιρία που ασφαλίζουμε το όχημά μας και αντίστροφα.
Έκπτωση λόγω ηλικίας: Σε κάποιες εταιρείες παρέχεται έκπτωση λόγω ηλικίας π.χ. σε οδηγούς 30 ετών το ασφάλιστρο είναι οικονομικότερο από τους οδηγούς ηλικίας 60 ετών.
Πρόσθετες Παροχές:Πολλά από τα ασφαλιστήρια συμβόλαια παρέχουν ως προστιθέμενη αξία επιλογής δωρεάν ή με αρκετά χαμηλό κόστος υπηρεσίες όπως:
•24η Φροντίδα ατυχήματος
•Κάλυψη περιεχομένου κατοικίας σε περίπτωση πυρκαγιάς
•Νομικές και Ιατρικές συμβουλές σε περίπτωση ατυχήματος
•Συνεργαζόμενα συνεργεία αποκατάστασης ζημιών από ατύχημα χωρίς την καταβολή χρημάτων από τον ασφαλισμένο και την μετέπειτα αποζημίωση από την ασφαλιστική του εταιρεία

 

- Εκπτώσεις δημοσίων υπαλλήλων και άλλων ειδικών κατηγοριών

Εκπτώσεις Υπαλλήλων, Ένστολων, Ανέργων. Ορισμένες ασφαλιστικές εταιρίες παρέχουν σημαντικές ειδικές εκπτώσεις στα τιμολόγια τους εάν ο ασφαλισμένος ανήκει σε μία από τις κάτωθι επαγγελματικές ή άλλες ειδικές Κατηγορίες.
Ανάλογα με την εταιρία και την κατηγορία οι εκπτώσεις κυμαίνονται έως και 25% χαμηλότερα από τα κανονικά ασφάλιστρα. Διαβάστε προσεκτικά σε πια κατηγορία από τις παρακάτω κατηγορίες ανήκετε, γιατί μπορεί να μειώσετε σημαντικά το κόστος της ασφάλειας σας.
Έκπτωση Δημοσίων υπαλλήλων
Ως δημόσιοι υπάλληλοι εννοούνται οι εν ενεργεία ή συνταξιούχοι Δημόσιοι Υπάλληλοι, οι υπάλληλοι στις Αστικές Συγκοινωνίες, στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, σε ΔΕΚΟ καθώς και οι Κληρικοί και Ιερωμένοι.
Έκπτωση Δημοσίων Yπαλλήλων.
Έκπτωση Ανέργων
Κάποιες εταιρείες στέκονται δίπλα στους συνανθρώπους μας που δοκιμάζονται σκληρά από την ανεργία προσφέροντας ειδικές τιμές στους ανέργους, σε όλα τα προγράμματα ασφάλισης αυτοκινήτου, είτε εξασφαλίζουν την δωρεά ανανέωση του συμβολαίου του αυτοκινήτου σας σε περίπτωση που μείνετε άνεργος.
Έκπτωση Ανέργων
Έκπτωση Ένστολων
Την έκπτωση δικαιούνται οι εν ενεργεία ή συνταξιούχοι των Σωμάτων Ασφαλείας, Ενόπλων Δυνάμεων, Πυροσβεστικού Σώματος κλπ.

 

 

© 2015 - 2019 insurancebazaar.gr